XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 04 05 2021

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 11 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 00:16:38
Liczba odtworzeń: 57
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
13:31a)otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
13:32b)przyjęcie porządku obrad
13:342.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sławno
13:373.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sławno
13:414.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
13:435.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2021 rok
13:466.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finasowej Miasta Sławno na lata 2021-2034
13:467.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad