XXXIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn - 26 kwietnia 2021 r.

Rada Gminy w Kawęczynie
Czas publikacji: 11 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 01:36:07
Liczba odtworzeń: 42
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:071.Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
13:092. Uchwalenie porządku obrad.
13:103. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
13:104. Interpelacje i zapytania radnych.
13:125. Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych Gminy Kawęczyn za rok 2020.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
13:17a)zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2021;
13:20b) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn 2021-2025;
13:22c) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kawęczyn;
13:26d) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn;
13:29e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę;
13:32f) rozpatrzenia petycji z dnia 11.03.2021 r. dotyczącej zmiany patrona Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych.
13:41g)rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn
14:077. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
14:088. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
14:399. Zapytania i wolne wnioski.
14:3910. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
pokaż cały porządek obrad