XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie w dniu 30 kwietnia 2021

Rada Miejska w Pelplinie
Czas publikacji: 11 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:01:24
Liczba odtworzeń: 31
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
09:11a)otwarcie sesji
09:12b)zatwierdzenie porządku obrad sesji
09:13c)przyjęcie protokołu ostatniej sesji
09:422.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami
09:463.Sprawozdanie Burmistrza z bieżącego funkcjonowania sołectw i wykonania funduszy sołeckich w 2020 r. (druk nr 362)
a)opinia komisji
b)dyskusja
c)zatwierdzenie materiału z bieżącego funkcjonowania sołectw i wykonania funduszy sołeckich w 2020 r.
10:064.Informacja Burmistrza z bieżącej realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie (druk nr 363)
a)opinia komisji
b)dyskusja
c)zatwierdzenie materiału z bieżącej realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie
10:125.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie Gminy Pelplin (druk nr 364)
a)opinia komisji
b)dyskusja
c)podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie Gminy Pelplin
10:176.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (druk nr 365)
a)opinia komisji
b)dyskusja
c)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
10:207.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad przyznawania i rozliczania dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pelplin (druk nr 366)
a)opinia komisji
b)dyskusja
c)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad przyznawania i rozliczania dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pelplin
10:298.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/222/20 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 367)
a)opinia komisji
b)dyskusja
c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/222/20 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok
10:549.Wolne wnioski
10:5410.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad