XIII Sesja Rady Gminy Nieporęt - 19.09.2019 r.

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 435 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:28:38
Liczba odtworzeń: 487
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:081.Otwarcie sesji.
16:112.Przyjęcie porządku obrad.
16:123.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Wola Aleksandra, w gminie Nieporęt.
16:154.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia Wójtowi Gminy Nieporęt.
16:205.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem st. Warszawą w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt.
16:34a)Sprawy rózne
16:356.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad