Sesja Rady w dniu czwartek, 29 kwietnia 2021

Rada Miejska w Sycowie
Czas publikacji: 14 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:01:52
Liczba odtworzeń: 72
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji.
15:452.Stwierdzenie quorum.
15:123.Przyjęcie porządku obrad.
15:124.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 marca 2021 r.
15:135.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie od 25 marca 2021 r. do 29 kwietnia 2021r.
15:136.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie od 25 marca 2021 r. do 29 kwietnia 2021r
15:247.Informacja o działaniach w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Syców.
15:398.Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie za 2020 rok.
16:219.Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Kultury w Sycowie za 2020 rok.
16:2710.Informacja z działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2020 rok.
16:3911.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2020 rok.
16:4512.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021r.
16:4913.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze miasta i gminy Syców w 2021 roku.
16:5314.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/248/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
16:5915.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021.
17:0116.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
17:0617.Interpelacje i zapytania Radnych.
17:0618.Oświadczenia i komunikaty.
17:0619.Wolne wnioski.
17:0620.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Sycowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje