XXXVII Sesja Rady Powiatu Jaworskiego LIVE w dniu czwartek, 29 kwietnia 2021

Rada Powiatu Jaworskiego
Czas publikacji: 14 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:54:58
Liczba odtworzeń: 55
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:261.Przyjecie porzadku obrad.
14:262.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu
14:293.Składanie interpelacji, wniosków, zapytań
14:314.Informacja o wykorzystaniu środków PFRON w roku 2020.
14:335.Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla Powiatu Jaworskiego
14:346.Przedstawienie planu remontów i modernizacji dróg powiatowych na rok 2021.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
14:36a)powierzenia Gminie Bolków prowadzenia zadania publicznego Powiatu Jaworskiego
14:37b)zajęcia stanowiska dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 3 Bolków – Jelenia Góra
14:39c)zmieniająca uchwałę nr XXII/65/19 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Jaworskiego – Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze oraz nadania jej statutu.
14:40d)zmian w budżecie na 2021 rok,
14:42e)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021 – 2025
14:438.Informacja z prac Zarządu Powiatu.
14:439.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania.
14:5010.Sprawy różne.
14:5011.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad