Sesja Rady Miejskiej Góry Kalwarii nr LI w dniu 30 kwietnia 2021, godz. 15:00

Rada Miejska Góry Kalwarii
Czas publikacji: 15 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:56:38
Liczba odtworzeń: 89
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:031.Otwarcie LI sesji nadzwyczajnej, stwierdzenie prawomocności obrad.
15:052.Przedstawienie porządku obrad.
15:393.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Góry Kalwarii.
16:024.Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Góry Kalwarii oraz przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Góry Kalwarii.
16:245.Projekt uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Góry Kalwarii.
17:056.Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Góry Kalwarii.
17:097.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet dla radnych.
17:118.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Góra Kalwaria.
17:119.Zamknięcie LI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad