XXXI Sesja Rady Gminy Iwanowice - 28 kwietnia 2021

Rada Gminy Iwanowice
Czas publikacji: 87 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:30:06
Liczba odtworzeń: 169
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:521.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
12:092.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
12:103.Informacja Przewodniczącego Rady nt. zgłoszonych interpelacji. Zapytania Radnych.
12:134.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2021- Nr XXVIII/278/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021r.
12:155.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.
12:226.Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwanowice na lata 2017-2023.
12:247.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy Iwanowice.
12:258.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę części działki nr 734/2 położonej w Iwanowicach Włościańskich.
12:269.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.
12:2810.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021r.
12:3611.Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek za 2020r.
12:4512.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020r.
13:0713.Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej ,,Nad Dłubnią’’ za 2020r.
13:0814.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13:1915.Wolne wnioski i informacje.
13:1916.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad