XXVIII Sesja Rady Gminy Goleszów - 28 kwietnia 2021 r.

Rada Gminy Goleszów
Czas publikacji: 269 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:05:06
Liczba odtworzeń: 288
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy Goleszów.
15:022. Stwierdzenie prawomocności obrad.
15:063. Zmiany w porządku obrad.
15:064. Informacja dotycząca protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Goleszów.
15:235. Wystąpienie zaproszonych gości.
15:256. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Goleszów za rok 2020.
15:267. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Goleszów za rok 2020.
15:318. Informacje Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
15:399. Informacje z prac Komisji Rady Gminy Goleszów w okresie pomiędzy sesjami.
15:3910. Podjęcie uchwał:
15:411)Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.36.2021);
15:432)Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2021 rok (projekt nr SA.0006.37.2021);
3)Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej jednolitej grupy odbiorców usług świadczonych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (projekt nr SA.0006.38.2021);
4)Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej jednolitej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną w Puńcowie (projekt nr SA.0006.39.2021);
15:465)Uchwała w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (projekt nr SA.0006.40.2021);
15:496)Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (projekt nr SA.0006.41.2021);
15:527)Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleszów na lata 2020-2030 (projekt nr SA.0006.42.2021);
15:548)Uchwała w sprawie zaliczenia ul. Osiedlowej w Bażanowicach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (projekt nr SA.0006.43.2021);
15:589)Uchwała w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
16:0110)Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji;
16:0311)Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
16:0411.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
16:0412.Pytania w sprawach bieżących.
16:0413.Wolne wnioski.
16:0514.Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy Goleszów.
pokaż cały porządek obrad