XXVIII Sesja Rady Powiatu w Nysie w dniu piątek, 30 kwietnia 2021

Rada Powiatu Nyskiego
Czas publikacji: 424 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:15:22
Liczba odtworzeń: 538
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Sprawy organizacyjne,
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c) przyjęcie protokołu z XXVII sesji,
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Nysie za 2020 r.
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
5. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie za 2020 r.
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
6. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2020 r.
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
c) dyskusja,
d)przyjęcie informacji
7. Informacja z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie za 2020 r.
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2020 r.
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
9. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie nyskim za 2020 r.
a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,
b) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,
c) udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szklarach dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,
d) zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
e) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad