XLII Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 kwietnia 2021r.

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 55 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:45:34
Liczba odtworzeń: 114
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 r.
6.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. w Powiecie Grajewskim.
7.Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewski na lata 2017-2025” za lata 2019 i 2020.
8.Informacja z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
9.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2021,
10.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
11.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad