2021.04.29 - XXX sesja Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 (w trybie zdalnym)

Rada Miejska w Krotoszynie
Czas publikacji: 269 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 04:39:11
Liczba odtworzeń: 706
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:081.Otwarcie sesji
10:102. Ustalenie porządku obrad
10:113. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
10:264. Interpelacje i zapytania radnych
10:275. Wnioski radnych oraz wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
10:306. Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
10:327. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi w roku 2020
10:518. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
11:28a) zmiany uchwały nr X/99/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn
11:42b) zmiany uchwały nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn
13:51c) zmian w budżecie na 2021 rok
13:5410. Informacja o pracy Burmistrza Krotoszyna w okresie międzysesyjnym
13:5511. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej
14:3912. Wolne głosy
14:4013. Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad