29.04.2021 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XXIII

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 268 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:16:37
Liczba odtworzeń: 303
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:081.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
10:092.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
10:103.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 25.03.2021 r.
10:374.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
10:405.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
11:216.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.
7.Podjęcie uchwał:
11:27a)uchwała ws. wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzegu z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu,
11:28b)uchwała ws. likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzegu,
11:31c)uchwała ws. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu za rok 2020,
11:39d)uchwała ws. pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie,
11:41e)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032,
11:42f)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2021,
12:158.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
12:179.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad