Sesja Rady - środa, 28 kwietnia 2021

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 145 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 07:37:52
Liczba odtworzeń: 808
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
16:282.Przyjęcie porządku obrad.
16:303.Przyjęcie protokołu z XLV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
16:314.Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.
17:405.Stan czystości rzek, jezior i wód gruntowych na terenie Gminy Rogoźno.
18:046.Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, CUW, CIS, RCK.
7.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
18:33a)uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026,
18:34b)wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
18:36c)wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 197/33, 197/34 i 197/37, położone w obrębie Rogoźno, m. Rogoźno, w trybie przetargowym,
18:38d)wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Pl. K. Marcinkowskiego 12/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
18:40e)wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 44/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
18:41f)przekazania petycji w sprawie przygotowania komunikatu/uchwały i pakietu profilaktycznego dot. uzupełnienia niedoborów witaminy D, do rozpatrzenia wg właściwości,
19:23g)rozpatrzenia skargi w części dot. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie, a w części dot. Rady Miejskiej w Rogoźnie – przekazania skargi wg właściwości,
19:24h)rozpatrzenia skargi w części dot. organu wykonawczego gminy, a w części dot. Rady Miejskiej w Rogoźnie – przekazania skargi wg właściwości,
19:51i)uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i wskazania organu właściwego do jej rozpatrzenia (zmiana nazwy uchwały po KSWiP)
20:14j)zaliczenia dróg do kategrii dróg gminnych,
21:05k)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021.
l)uchylenia uchwały nr XXXIX/348/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Rogoźnie. (uchwała wpłynęła po wysłaniu zaproszeń)
21:18m)oświadczenie w sprawie wyjaśnień do Wojewody Wielkopolskiego na skargi niektórych radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie (uchwała wpłynęła po wysłaniu zaproszeń)
1)Dot. pisma znak KN-VII.1410.45.2021.1
2)Dot. pisma znak KN-VII.1410.50.2021.1
21:30n)przyjęcia apelu o pilne podjęcie przez Województwo Wielkopolskie budowy obwodnicy Rogoźna (uchwała wpłynęła po wysłaniu zaproszeń)
21:488.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21:489.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
23:3710.Wolne głosy i wnioski.
23:3711.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Rogoźnie - najnowsze transmisje z obrad

26 dni 17 godzin temu 259
117 dni 17 godzin temu 883
139 dni 17 godzin temu 1095
145 dni 14 godzin temu 808
173 dni 18 godzin temu 615
205 dni 4 godziny temu 535
205 dni 4 godziny temu 357
243 dni 16 godzin temu 1763
Pokaż wszystkie transmisje