XXIX sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2021

Rada Miasta Gdyni
Czas publikacji: 57 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 03:10:38
Liczba odtworzeń: 302
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:001.Otwarcie sesji Rady Miasta,
12:202.Przyjęcie porządku obrad,
12:363.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta,
12:394.Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Wielki Kack,
5.Projekty uchwał w sprawach:
12:501. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1
12:512.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034
12:583.zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni
13:294.przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027”,
13:305.wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2021
13:346.desygnowania radnych Rady Miasta Gdyni do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
7.odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów
13:378.odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
13:499.powołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
13:5310.upoważnienia do kumulacji głosów przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
14:1111.ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Sędziowskiej w Gdyni
14:1312.ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Ignacego Krasickiego w Gdyni
14:1513.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Św. Mikołaja "43C"
14:2014.wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
14:2215.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Knyszyńskiej 3
14:2416.wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni, w nieruchomości położonej w Gdyni ul.Płk.Dąbka 28-30
14:2717.wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej (ul. Stefana Batorego, ul. Władysława IV)
14:3018.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Sandomierskiej o powierzchni 80 m²
14:3119.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej,
20.zmiany przedstawiciela Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (projekt Klubu KO),
14:3521.skargi BC na działalność Prezydenta Miasta Gdyni
14:4022.skargi pełnomocnika GP, na działalność Prezydenta Miasta Gdyni
14:4023.wniosków pełnomocnika GP, zwartych w piśmie z 19 marca 2021r. dot. działalności Prezydenta Miasta Gdyni
14:4124.skargi pełnomocnika PP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni
14:4225.wniosków pełnomocnika PP, zawartych w piśmie z 19 marca 2021r. dot. działalności Prezydenta Miasta Gdyni
14:4326.skargi KS na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, wniesionej 9 lutego 2021 r.
14:5227.skargi BS – Inicjatywa Obywatelska na Prezydenta Miasta Gdyni
14:5328.przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni
14:5429.zmiany składu stałej komisji Rady Miasta - Komisji Budżetowej
14:5530.zmiany składu osobowego stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni (odwołanie AB)
14:5531.zmiany składu osobowego stałej Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni (odwołanie AB)
14:5632.zmiany składu osobowego stałej Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni.
14:5733.zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni
14:5834.zmiany składu osobowego stałej Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni (dopisanie JF)
14:5935.zmiany składu osobowego stałej Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni (dopisanie JF)
15:036.Sprawozdanie z prac Komisji Budżetowej.
15:037.Interpelacje,
15:058.Informacje.
15:059.Wolne wnioski.
15:0610.Ustalenie terminu następnej sesji.
15:0611.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad