Sesja Rady w dniu wtorek, 27 kwietnia 2021

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 146 dni temu
Długość nagrania: 01:05:10
Liczba odtworzeń: 335
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXIX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2021.
2)w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF),
3)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna”,
4)w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2021 r.
5)w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Białe Błota.
5.Zakończenie obrad XXXIX Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad