XXVI Sesja Rady Gminy Kozy z dnia 27.04.2021r.

Rada Gminy Kozy
Czas publikacji: 477 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:28:21
Liczba odtworzeń: 570
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
4.Sprawozdanie ze współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Kozy w 2020 roku.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kozy w roku 2021,
2)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/188/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2021-2035,
3)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/189/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku , Uchwała Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy.
6.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Kozy.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad