Sesja Rady w dniu wtorek, 27 kwietnia 2021

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
Czas publikacji: 58 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:49:28
Liczba odtworzeń: 193
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:11IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
10:12II Przedstawienie porządku obrad Rady Miejskiej.
10:13III Przyjęcie protokołu nr XXXIV/21 z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2021 r.
IV Rozpatrzenie projektów uchwał:
10:281. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice,
10:592. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021,
11:033. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
11:094. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach w drodze przetargu (dot. ul. Wrzosowej i ul. Wilczej),
11:385. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach w drodze przetargu (dot. ul. Czystej),
11:426. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach w drodze przetargu (dot. ul. Strażackiej),
11:507. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na działalność Burmistrza,
11:528. w sprawie rozpatrzenia skargi Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice,
11:549. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przygotowania komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego dotyczącego suplementacji i leczenia witaminą D,
11:5410. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego,
11:5511. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wyrażenia poparcia dla „Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”.
11:57V Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
12:50VI Informacja Burmistrza o jego pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
12:58VII Sprawy bieżące.
12:59VIII Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje