XXXII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 384 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 03:01:56
Liczba odtworzeń: 771
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:071. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:102. Ustalenie porządku obrad.
14:103. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji.
14:124. „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Iławy za lata 2018-2020" (ref. Inspektor ds. Ochrony Środowiska).
14:535. Podjęcie uchwały ws. ustawienia przy ul. Kościuszki 9 w Iławie obelisku upamiętniającego ofiary komunistycznego terroru. (ref. radny Tomasz Sławiński).
15:026. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021-2029 (ref. Skarbnik Miasta).
15:037. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok (ref. Skarbnik Miasta).
15:168. Podjęcie uchwały ws. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2021 (ref. Inspektor ds. Ochrony Środowiska).
15:179. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy (ref. Dyrektor MOPS).
15:1910. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej (ref. Kierownik UMK).
11. Podjęcie uchwały ws. zasad korzystania z cmentarzy (ref. Kierownik UMK).
15:2212. Podjęcie uchwały ws. rozstrzygnięcia petycji dotyczącej nadania nazw rondom w Iławie (ref. Przewodniczący KSWiP).
15:4013. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy.
16:2014. Wnioski mieszkańców Iławy.
17:0415. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17:0616. Komunikaty i oświadczenia.
17:0717. Zamknięcie obrad XXXII Sesji.
pokaż cały porządek obrad