Sesja Rady w dniu wtorek, 10 września 2019

Rada Miejska Bielawy
Czas publikacji: 256 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:16:56
Liczba odtworzeń: 285
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Rozpoczęcie obrad.
15:102.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok (projekt nr 87/2019).
15:123.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa (projekt nr 88/2019).
15:144.Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania (projekt nr 89/2019).
15:145.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad