XXVIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 31 marca 2021

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 150 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 02:18:52
Liczba odtworzeń: 164
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Informacja Dyrektora Biura Związku Międzygminnego GOAP na temat aktualnej sytuacji Związku.
6.Informacja nt. działalności Schroniska w Skałowie – trudności, potrzeby wynikające z pandemii.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2021 r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesione w dniu 05 stycznia 2021r., uzupełnionej w dniu 18 stycznia 2021r. przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 22 lutego 2021r. przez Panią Teresę Garland.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 04 marca 2021r. przez Panią Teresę Garland w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2447P.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
15.Przyjęcie oświadczenia w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego proponowanej alokacji środków dla Wielkopolski w programie regionalnym na lata 2021-2027
16.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń komisji
17.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18.Zapytania i wolne wnioski.
19.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad