X sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 10.09.2019

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 538 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 02:00:12
Liczba odtworzeń: 587
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności
15:072.Przedstawienie porządku obrad.
15:073.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Pawłowice z 18 czerwca 2019 r.
15:364.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
16:185.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
16:236.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
16:317.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019.
16:358.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019-2023.
16:379.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
16:3810.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
16:4111.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia.
16:4412.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Pawłowicach.
16:4613.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.
16:4814.Podjęcie uchwały na wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości położonych w Pielgrzymowicach.
16:5015.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Jarząbkowicach.
16:5216.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
16:5417.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników.
16:5618.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
16:5719.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia upoważnienia dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach.
17:0120.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
17:0121.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad