XXXV Sesja Rady w dniu czwartek, 22 kwietnia 2021

Rada Miasta Piechowice
Czas publikacji: 22 kwietnia 2021
Długość nagrania: 02:03:05
Liczba odtworzeń: 1593
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:151.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta Piechowice.
2.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
11:57a)odwołania Skarbnika Miasta Piechowice;
12:05b)powołania Skarbnika Miasta Piechowice.
12:17c)odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piechowice
12:27d)powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piechowice
12:344.Informacje z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
12:395.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
12:396.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
13:157.Sprawy różne.
13:158.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad