XXXII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 21 kwietnia 2021r.

Rada Powiatu w Oświęcimiu
Czas publikacji: 483 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:56:23
Liczba odtworzeń: 748
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Ustalenie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXXI/2021 z dnia 24 marca 2021 r.
IVFunkcjonowanie Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach.
VSprawozdanie z działalności Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu za rok 2020.
VIInformacja Zarządu Powiatu w Oświęcimiu o stanie realizacji zadania inwestycyjnego i harmonogram VI etapu OSPR 2021-2025.
VII Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres od 16 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
VIII Interpelacje i zapytania radnych.
IX Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1.zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. - druk 274
2.zmiany uchwały Nr XXVII/241/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - druk 275
3.rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu - druk 276.
XOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
XI Wnioski i oświadczenia radnych.
XII Sprawy bieżące.
XIII Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad