Sesja Rady w dniu poniedziałek, 9 września 2019

Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
Czas publikacji: 170 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:58:54
Liczba odtworzeń: 347
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:271.Otwarcie posiedzenia
11:282.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Informacja dot. przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
4.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
11:56a)w sprawie: określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
11:58b)w sprawie: ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego
12:02c)w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie Sędziszowa Małopolskiego.
12:04d)w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej w m. Blizna
13:27e)w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej części ulicy powiatowej Nr 1362R Dworcowej w Ropczycach
13:01f)w sprawie: podjęcia apelu dotyczącego przyśpieszenia prac związanych z ochroną przeciwpowodziową mieszkańców Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego i wykonania zabezpieczeń przeciwpowodziowych
13:27g)w sprawie: zmiany uchwały własnej V/30/2019 z dnia 25 lutego 2019r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2019r.
13:27h)w sprawie: ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
13:27i)w sprawie: powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
j)w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
13:41k)w sprawie: rozpatrzenia petycji
13:44l)w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
14:045.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu
14:216.Wnioski Radnych
14:217.Sprawy różne
14:218.Zamkniecie sesji
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje