XII Sesja Rady w dniu czwartek, 5 września 2019

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 174 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 03:02:52
Liczba odtworzeń: 281
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
3.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1)zmiany uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Siekierkach Wielkich
2)zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kostrzyn a Gminą Dominowo w zakresie publicznego transportu zbiorowego
3)zmiany Uchwały NR XLVI/392/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie wstępnych lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kostrzyn
4)zmiany Uchwały NR XLVI/393/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie wstępnych lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Kostrzyn
5)zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok
6)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2019-2027
4.Rozpatrzenie skargi nr 1 na Zakład Komunalny w Kostrzynie
5.Rozpatrzenie skargi nr 2 na Zakład Komunalny w Kostrzynie
6.Rozpatrzenie zgłoszonego wniosku w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kostrzyn
7.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
9.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
10.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad