XI Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 4 września 2019

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 312 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:53:12
Liczba odtworzeń: 405
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie
2.Interpelacje radnych
3.Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich Sesji
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/333/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kleszczewo.
9.Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.
10.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń
11.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
12.Zapytania i wolne wnioski.
13.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad