XXXIV sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 15 kwietnia 2021 r. godz. 9:00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 194 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:32:32
Liczba odtworzeń: 363
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:011.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
09:062.Przyjęcie porządku obrad.
09:153.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/318/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków (XXXIV_334_2021)
09:244.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (XXXIV_335_2021).
09:275.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XXXIV_336_2021).
09:306.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXIII/325/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2021 roku
09:307.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad