Sesja Rady w dniu czwartek, 31 marca 2021

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 227 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:39:01
Liczba odtworzeń: 245
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:062.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
11:093.Przyjęcie protokołu z sesji.
11:194.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:211)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na 2021-2031.
11:252)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2021 rok.
11:283)przyjęcia do realizacji projektu pt. „Dobra pora na aktywnego Seniora” nr RPMA.09.02.01-14-e059/20 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
11:314)zmiany uchwały Nr 235/XXXV/2013 z dnia 16 października 2013 roku dotyczącej nadania nazwy ulicy Srebrnej
11:355)udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
11:366.Zapytania i wolne wnioski.
7.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad