XXXIV Sesja Rady w dniu 30 marca 2021 r.

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 30 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 06:22:44
Liczba odtworzeń: 122
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:401.Otwarcie sesji.
09:562.Ustalenie porządku obrad.
09:573.Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/21 z obrad XXXIII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 23 lutego 2021 r.
10:014.Informacja z działalności Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim w 2020 roku.
10:015.Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim w 2020 roku.
10:036.Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim w 2020 roku.
10:087.Informacja z działalności Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim w 2020 roku.
10:088.Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim w 2020 roku.
10:179.Sprawozdanie roczne dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim za rok 2020.
10:2210.Ewaluacja realizacji Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020.
10:2511.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.
10:2712.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku.
13:2613.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
13:5314.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.
13:5515.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034.
14:0016.Przyjęcie oświadczenia w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”.
14:0217.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym.
15:2218.Sprawy różne.
15:2319.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad