Sesja Rady w dniu poniedziałek, 29 marca 2021

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 162 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:41:54
Liczba odtworzeń: 218
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:031.Otwarcie posiedzenia.
12:042.Stwierdzenie prawomocności obrad.
12:053.Przyjęcie porządku obrad.
12:184.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Powiatu Przemyskiego w 2021 rok.
12:225.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Dubiecko.
12:366.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
12:427.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad