XXIII Sesja Rady Gminy Pcim, 19 marca 2021 r.

Rada Gminy Pcim
Czas publikacji: 198 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:54:22
Liczba odtworzeń: 222
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:141.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
15:142. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad
15:233. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w roku 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2021 r.
15:374.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pcimiu
15:405.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/180/2021 Rady Gminy Pcim z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy, z którego skorzystają mieszkańcy Gminy Pcim
15:436.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/182/2021 Rady Gminy Pcim z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu Profilaktyki Raka Płuc, z którego skorzystają mieszkańcy Gminy Pcim
15:507.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2021
15:528.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pcim przyjętej Uchwałą Nr XXII/179/2021 Rady Gminy Pcim z dnia 11 lutego 2021 r.
15:559. Wolne wnioski i informacje
15:5610. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim
15:5611. Zakończenie XXIII sesji Rady Gminy Pcim
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Pcim - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje