Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu wtorek, 30 marca 2021

Rada Miejska w Biskupcu
Czas publikacji: 9 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:25:17
Liczba odtworzeń: 31
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
b)przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biskupiec na lata 2021-2026.
c)ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Biskupiec.
d)ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane gminnym transportem zbiorowym, którego organizatorem jest Gmina Biskupiec.
e)zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Biskupiec a Gminą Dźwierzuty Gminą Kolno, Gminą Barczewo, Gminą Olsztyn oraz Gminą Purda, w sprawie powierzenia Gminie Biskupiec wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
f)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Botowo i Rasząg , gmina Biskupiec.
g)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas nieoznaczony.
h)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas nieoznaczony.
i)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2021-2034.
j)zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021 r.
3.Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
5. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad