XXVI Sesja RadyGminy Smętowo Graniczne w dniu 24 marca 2021 - część II

Rada Gminy Smętowo Graniczne
Czas publikacji: 10 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:16:07
Liczba odtworzeń: 24
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji zwyczajnej oraz z ostatniej sesji nadzwyczajnej,
2. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja z pracy Rady Gminy.
4.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok:
a) stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
b) dyskusja,
c) głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne:
a) stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
b) dyskusja,
c) głosowanie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
a)stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku:
a) stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
b) dyskusja,
c) głosowanie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Smętowo Graniczne, gmina Smętowo Graniczne:
a) stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
b) dyskusja,
c) głosowanie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023:
a)stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kamionce:
a) stanowisko Komisji Skarg, Wnioksów i Petycji,
b)stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
c) dyskusja,
d) głosowanie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smętowo Graniczne:
a)stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji skierowanej do Rady Gminy Smętowo Graniczne:
a) stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b) dyskusja,
c) głosowanie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji skierowanej do Rady Gminy Smętowo Graniczne:
a)stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Wolne wnioski i zakończenie.
pokaż cały porządek obrad