XXXII Sesja Rady Powiatu Proszowickiego w dniu 29.03.2021

Rada Powiatu Proszowickiego
Czas publikacji: 10 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 00:28:37
Liczba odtworzeń: 76
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXII sesji Rady Powiatu Proszowickiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Proszowickiego.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie z działań podjętych przez Zarząd Powiatu w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036.
7.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2021 rok.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie XXXII sesji Rady Powiatu Proszowickiego.
pokaż cały porządek obrad