Sesja Rady w dniu poniedziałek, 2 września 2019

Rada Gminy Jabłonna
Czas publikacji: 177 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:06:22
Liczba odtworzeń: 151
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
09:362. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1. Uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jabłonna.
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036.
3. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Jabłonna.
4. Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna.
5. Nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 54/25 i 54/26 położonych we wsi Jabłonna.
6. Nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów , gminie Jabłonna.
7. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulicy Rubinowej w Trzcianach.
8. Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu węzła ulicy Janowskiej i Chotomowskiej w Jabłonnie.
9. Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Marmurowa i Cudne Manowce w Jabłonnie.
10. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Strażackiej , Pięknej i Żeligowskiego we wsi Chotomów.
11. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej, Chotomowskiej i Stanisława Bzury we wsi Jabłonna.
12. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety w Jabłonnie.
13. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów.
14. Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jabłonna na rok 2019.
15. Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
16. Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
17.Upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 oraz realizacji przedsięwzięcia pod nazwą :” Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonnie”.
18. Nabycia lokalu mieszkalnego nr 20 przy ulicy Leśnej 17e w Jabłonnie wraz z miejscem postojowym.
19. Nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Leśnej 17f w Jabłonnie wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym.
20. Nabycia lokalu mieszkalnego nr 20 przy ulicy Akademijnej 7 w Jabłonnie.
21. Nabycia lokalu mieszkalnego nr 203 przy ulicy Różowej 7 w Jabłonnie.
5. Sprawozdania i informacje:
1. Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2. Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad