XXIV sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu, 07.04.2021 r.

Rada Powiatu w Kołobrzegu
Czas publikacji: 10 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:58:57
Liczba odtworzeń: 42
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
10:062.Przyjęcie protokołu Nr XXIII/21 z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu.
3.Podjęcie uchwał:
10:29a)w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2021 rok - Nr druku 182a
10:33b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2021–2027 - Nr druku 183
10:56c)w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu kołobrzeskiego - Nr druku 184
11:04d)w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości - Nr druku 185
11:234.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu.
11:355.Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu kołobrzeskiego.
11:356.Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu.
11:467.Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
11:498.Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca interpelacji i zapytań złożonych przez radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
11:529.Interpelacje radnych.
11:5410.Zapytania radnych.
11:5411.Wnioski radnych.
11:5812.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11:5913.Oświadczenia radnych.
11:5914.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad