XIII Sesja Rady Miasta - 29 sierpnia 2019

Rada Miasta Zduńska Wola
Czas publikacji: 177 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 05:23:54
Liczba odtworzeń: 190
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
09:062.Ustalenie porządku dziennego obrad
09:083.Przyjęcie protokołu z X, XI i XII sesji Rady Miasta.
09:104.Powołanie Komisji Uchwał.
09:105.Wnioski obywatelskie.
09:126.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 161/19 z dnia 16.08.2019 r.).
09:137.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 162/19 z dnia 16.08.2019 r.).
09:318.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 163/19 z dnia 16.08.2019 r.).
09:349.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 164/19 z dnia 16.08.2019 r.).
09:5310.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 165/19 z dnia 16.08.2019 r.).
10:1411.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 166/19 z dnia 28.08.2019 r.).
10:3812.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 167/19 z dnia 16.08.2019 r.).
10:4013.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 168/19 z dnia 16.08.2019 r.).
11:0214.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 169/19 z dnia 16.08.2019 r.).
11:0415.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 170/19 z dnia 16.08.2019 r.).
11:2716.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 171/19 z dnia 19.08.2019 r.).
11:2817.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Zduńska Wola w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego (druk nr 159/19 z dnia 13.08.2019 r.).
11:3018.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zduńska Wola w 2019 r. (druk nr 158/19 z dnia 09.08.2019 r.).
11:3119.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia nazwy ulicy na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 154/19 z dnia 01.08.2019 r.).
11:3220.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 155/19 z dnia 02.08.2019 r.).
11:3421.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 156/19 z dnia 02.08.2019 r.).
11:3522.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 157/19 z dnia 02.08.2019 r.).
11:3623.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych (druk nr 160/19 z dnia 14.08.2019 r.).
12:2124.Sprawozdanie dotyczące działalności Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli w I połowie 2019 roku.
13:0425.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
14:0426.Sprawy różne.
14:2327.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14:2328.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.
pokaż cały porządek obrad