Sesja Rady w dniu poniedziałek, 2 września 2019

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 308 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 02:40:39
Liczba odtworzeń: 788
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota,
2)w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
3)w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
4)w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
5)w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
6)w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota,
7)w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota,
8)w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
9)w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
10)w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota,
11)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023
5.Zakończenie obrad XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
pokaż cały porządek obrad