XV Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 30.08.2019 r.

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 311 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:10:22
Liczba odtworzeń: 396
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

07:071.Otwarcie sesji i stwierdzenie qurum.
07:082.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały.
07:44a)podziału sołectwa Owczeglowy i utworzenia Sołectwa Cieśle oraz nadania Statutu Sołectwu Cieśle i zmiany Statutu Sołectwa Owczegłowy.
07:46b)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1413/13, Rogoźno.
07:47c)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 45/3, Słomowo
07:474.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.
08:165.Wolne glosy i informacje.
08:166.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad