Sesja Rady w dniu czwartek, 29 sierpnia 2019

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 346 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 03:27:41
Liczba odtworzeń: 538
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
12:092.Przyjęcie porządku obrad.
12:093.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej
13:284.Interpelacje.
13:495.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)w sprawie wyrażenia woli współpracy z Powiatem Przasnyskim w celu realizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
b)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2019-2032,
c)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
14:45d)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chorzele w części obrębów geodezyjnych: Ścięciel, Mącice, Opaleniec, Łaz,
14:48e)zmiany uchwały nr 7/III/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej i Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
14:49f)zmiany uchwały nr 8/III/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego i ilościowego komisji stałych Rady Miejskiej,
15:327.Zapytania i wolne wnioski.
15:328.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Chorzelach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje