XXIV Sesja Rady w dniu wtorek, 30 marca 2021

Rada Gminy Latowicz
Czas publikacji: 18 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:33:25
Liczba odtworzeń: 243
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
10:13a)Zdjęcie z porządku obrad pkt 10 "Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i spososbu ich przyznawania".
10:253.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2021.
10:304.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2020-2033.
10:365.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
10:386.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
10:407.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
10:528.Podjęcie uchwały w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Latowicz na lata 2021-2025.
10:569.Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Latowicz na 2021 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
11:0811.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz.
11:3312.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
11:4113.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11:4114.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
11:4115.Zamknięcie sesji Rady Gminy.
pokaż cały porządek obrad