XXXIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 30 marca 2021 r. godz. 10:00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 209 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:32:00
Liczba odtworzeń: 422
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie obrad XXXIII sesji i stwierdzenie kworum.
10:052.Przyjęcie porządku obrad.
10:073.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków (XXXIII_323_2021).
10:084.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Kompleksowe wsparcie II” (XXXIII_324_2021).
10:095.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2021 roku (XXXIII_325_2021).
10:126.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Jednostki Robót Publicznych w Strykowie (XXXIII_326_2021).
10:137.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXVII/274/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków (XXXIII_327_2021).
10:148.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów miasta Strykowa (XXXIII_328_2021).
10:169.Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXI/315/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa(XXXIII_329_2021).
10:1710.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec (XXXIII_330_2021).
10:1811.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego (XXXIII_331_2021).
10:1912.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok (XXXIII_332_2021).
10:2013.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XXXIII_333_2021).
10:2114.Zatwierdzenie protokółu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2020 r.
10:2215.Zatwierdzenie protokółu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2020 r.
10:2316.Zatwierdzenie protokółu z XXX sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2020 r.
10:2517.Zatwierdzenie protokółu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 25 stycznia 2021 r.
10:2618.Zatwierdzenie protokółu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 18 lutego 2021 r.
10:3819.Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
10:5720.Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
11:3221.Sprawy różne.
11:3222.Zamknięcie obrad XXXIII sesji.
pokaż cały porządek obrad