XXXI Sesja Rady w dniu poniedziałek, 29 marca 2021

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 506 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 03:03:54
Liczba odtworzeń: 584
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:051. Otwarcie i stwierdzenie quorum
14:112. Ustalenie porządku obrad
14:113. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji
14:134. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku oraz Przeciwdziałania Narkomanii
14:145. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku
14:536. Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Iława oraz potrzeby w tym zakresie
15:517. Podjęcie uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2021-2029
15:538. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
15:549. Podjęcie uchwały ws. nabycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Andersa
15:5510. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Andersa
15:5611. Podjęcie uchwały ws. nabycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki
15:5712. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki
13. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
15:5814.Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
16:0015. Podjęcie uchwały ws. zamiany nieruchomości położonych przy ulicy Sienkiewicza
16:0516. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws. ustalenia cen i ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie
16:0917. Podjęcie uchwały ws. rozstrzygnięcia petycji (wybieg dla psów)
16:1018. Podjęcie uchwały ws. rozstrzygnięcia petycji (GMO)
16:1019. Podjęcie uchwały ws. rozstrzygnięcia petycji (referendum ludowe)
16:1220. Podjęcie uchwały ws. rozstrzygnięcia petycji (poparcie rządu)
16:1521. Podjęcie uchwały ws. sprawie przekazania Komisji Skarg Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji (ronda)
16:3122. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy
16:3123. Wnioski mieszkańców Iławy
17:0624. Sprawy bieżące i wolne wnioski
17:0725. Komunikaty i oświadczenia
17:0726. Zamknięcie obrad XXXI Sesji
pokaż cały porządek obrad