XII Sesja Rady Gminy Nieporęt - 29.08.2019 r.

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 457 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:50:09
Liczba odtworzeń: 553
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:211.Otwarcie sesji.
12:242.Przyjęcie porządku obrad.
13:10a)Informacja Gminy Nieporęt o dzilaniach podejmowanych w okresie między sesjami
13:143.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
13:194.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
13:255.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Statutu Centrum Rekreacji Nieporęt.
14:076.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
14:157.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii gminnych dróg publicznych drogi wojewódzkiej nr 624 oraz ustalenia jej przebiegu.
14:358.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Nieporęt.
14:379.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozostawia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
14:3810.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie o informacje o kandydatach na ławników.
14:5511.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z pracy między sesjami.
14:5612.Informacja Wójta Gminy Nieporęt o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
15:0813.Zapytania i wolne wnioski.
15:0814.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad