XIV Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 28.08.2019 r.

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 270 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 05:35:27
Liczba odtworzeń: 367
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
16:172.Przyjęcie porządku obrad.
16:193.Przyjęcie protokołu z XIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
16:364.Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
16:555.Przygotowanie placówek oświatowo - wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym 2019/2020.
6.Podjęcie uchwał w następujacych sprawach:
17:48a)ustanowienia herbu, flagi, łańcucha Burmistrza Rogoźna, łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie, sztandaru i pieczęci urzędowej oraz ustalenia zasad ich używania, a także zasad używania hejnału Gminy Rogoźno
18:08b)wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 166/1 i 166/2, połozone w obrębie Rogoźno - ul. Leśna, w trybie przetargowym,
18:11c)wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2364/1, połozonej w Rogoźnie w rejonie ul. Fabrycznej na mienie Gminy Rogoźno,
18:14d)wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 1346/4, połozonej w Rogoźnie przy ul. Polnej przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
18:15e)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - działki nr 564/4, Rogoźno,
18:16f)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1921/14, Rogoźno,
18:17g)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
18:18h)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia magazynowego
18:20i)wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr:308/7 i 308/8, połozone w obrębie Jaracz - Rożnowice, gm Rogoźno, w trybie przetargowym,
18:21j)wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 111, połozona w obrębie Parkowo - gm. Rogoźno, w trybie przetargowym,
18:23k)wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr :197/11, 197/12, 197/13 i 197/14, połozone w obrębie Rogoźno - rejon ul. Leśnej i Słonecznej, w trybie przetargowym,
18:24l)wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 206, połozona w obrębie Garbatka - Dziewcza Struga, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym,
18:26m)wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 308/5, połozona w obrebie Jaracz - Rożnowice, gm Rogoźno, w trybie przetargowym,
18:28n)wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1609/2, połozonej w Rogoźnie przy projektowanej ul. Moniuszki (obręb Rogoźno), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
18:29o)wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1764, położona w obrębie Rogoźno - ul. Gościnna 11 miasto Rogoźno, w trybie przetargowym,
18:39p)nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie,
18:49r)obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
19:14s)uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno,
20:03t)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2019,
20:07u)zmian w WPF na lata 2019-2037.
20:277.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
20:328.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
20:369.Interpelacje i zapytania radnych.
20:3810.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21:3611.Wolne głosy i wnioski.
21:3612.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad