XXII Sesja Rady w dniu piątek, 26 marca 2021 r.

Rada Gminy Miedźno
Czas publikacji: 122 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 03:44:14
Liczba odtworzeń: 597
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:361.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomoncości
09:422.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
09:443.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Miedźno
09:484.Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Miedźno
09:515.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2021 roku
09:576.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Miedźno na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
10:047.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Miedźno działalności w zakresie telekomunikacji
10:078.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gminy Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
10:109.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowa
10:1810.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Władysławów
10:2511.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowy nad Okszą
10:3512.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
10:3713.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032
10:4314.Wybór Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Gminy Miedźno
13:0215.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miedźno
13:1616.Wolne wnioski
13:1717.Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy
pokaż cały porządek obrad