XXXII Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 26 marca 2021 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 177 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 02:29:45
Liczba odtworzeń: 275
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie sesji.
10:272.Ustalenie porządku obrad.
10:283.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10:424.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10:485.Interpelacje i zapytania radnych.
11:056.Wnioski i oświadczenia radnych.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
11:08a)przejęcia od Powiatu Rawickiego zadania z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu Rawickiego;
11:26b)zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie;
11:29c)wyrażenia zgody na odwołanie z funkcji Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Krotoszynie oraz powołanie nowego Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Krotoszynie zgodnie z wnioskiem Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu;
11:39d)zmiany uchwały nr XXIX/190/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok;
11:43e)zmiany uchwały nr XXIX/189/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2021-2024;
11:568.Lokalny Rynek Pracy w powiecie krotoszyńskim - działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku.
12:079.Informacja z działalności Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w 2020 roku.
12:1210.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12:3111.Wolne głosy.
12:3112.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad