Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 316 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 04:21:38
Liczba odtworzeń: 1117
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4.Przyjęcie protokołów z obrad XI i XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6.Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
7.Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019 - 2020.
14:308.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
14:439.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
14:4610.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14:4911.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo.
14:5512.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
14:5513.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
15:1014.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo.
15:2616.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
15:26a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania planu przestrzennego dla terenu położonego w Wilczu, gm. Koronowo
15:4217.Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
16:4918.Zapytania, wnioski i informacje.
16:4919.Składanie interpelacji.
20.Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
18:2821.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
18:2822.Zamknięcie obrad XIII sesji.
pokaż cały porządek obrad