Sesja Rady w dniu środa, 28 sierpnia 2019

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 822 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 04:37:42
Liczba odtworzeń: 1268
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:341.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
15:272.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
15:283.Przyjęcie protokołów z sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
15:301)odwołanie Skarbnika Gminy
15:322)powołania Skarbnika Gminy
15:353)pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego,
15:384)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2036
17:005)zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019
17:046)poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
17:067)rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy
17:088)powołania Zespołu d/s wyboru ławników na kadencję lat 2020 - 2023
17:139)stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie
17:1610)stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Dobrzykowie
17:1911)ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół postawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
17:2212)zmiany załącznika do uchwały Nr 115/XVII/2012 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
17:2313)przyjęcia projketu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta i Gminy Gąbin".
17:2514)aktualizacji "Stategii Rozwoju Miasta i Gminy Gąbin na lata 2008-2022"
19:085.Zapytania i wolne wnioski.
19:086.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje